Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

Könyvtárhasználati szabályzat

Megjelent: 2013. máj. 10. péntek

Könyvtárhasználati szabályzat

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA

A könyvtár használatának szabályozása

A könyvtár nyilvános könyvtár, minden érdeklődőnek a kulturális törvényben
meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A szolgáltatások igénybevételének
módját, a fizetett szolgáltatások feltételeit évente a Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő Testülete által jóváhagyott határozat rögzíti.

 

1. A könyvtárhasználók jogai és kötelességei

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár gyűjteményeinek helyben használata
 • az állományfeltáró eszközök használata (katalógus, számítógépes nyilvántartás)
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználók adatait
a beiratkozó olvasókhoz hasonlóan regisztrálja beiratkozási díj nélkül. Az ingyenes
alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatások, melyek a könyvtárba való beiratkozással
vehetők igénybe a fenntartó döntése alapján meghatározott beiratkozási díjhoz
kötöttek.

2. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez
kapcsolódó szabályok

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó
személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél,
diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem
rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

 • név (asszonyoknál leánykori név is)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Karcagon ideiglenes
  lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet is
  meg kell jelölni)
 • személyi igazolvány, vagy útlevél száma

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható:

 • foglalkozása és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy
  telephely
 • nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál
  az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas
  rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében:

 • tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését
  munkahelyként tünteti fel
 • háztartásbeliek esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint
gondoskodik.

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak a szabályzat 3.
fejezetében rögzített díjat kell befizetnie
, melynek ellenében a szolgáltatásokat
a dokumentumonként meghatározott időre veheti igénybe. A regisztráció ingyenes,
de csak a könyvtár helyben használatára jogosítja az olvasót, kölcsönzésre nem.

3. A beiratkozáshoz használt dokumentumok

Beiratkozási, regisztrálási adatok: a beiratkozási adatokat a könyvtár integrált
számítógépes rendszerébe rögzíti, melyet a használó egyedi azonosításra alkalmas
vonalkód adatával egészít ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez
kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási
eljáráshoz használja fel.

A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben
nem kívánja igénybe venni-, adatait törölni kell.

Törzslap, olvasói nyilatkozat: az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell
a regisztrált adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát
a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés
szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési
nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők
a kölcsönzött dokumentumokért felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel
nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

Olvasójegy: Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás
(könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Itt kell igazolni
a beiratkozási díj befizetését is. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának,
az egyes szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni
a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta), darabszámát
és a kölcsönzés határidejét. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár a 3.
fejezet szerinti díj befizetése
ellenében pótolja. Az olvasójegyet csak
tulajdonosa használhatja.

Jótálló nyilatkozat: a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel
nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2. pontban
felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt tényét).

A könyvtárhasználóktól felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások
vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira
használhatóak fel. Az adatokat nyilvánosságra csak az adatközlők engedélyével
teheti az intézmény. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat
úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak
férhessenek hozzá. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden
dolgozója felelős. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését
attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat
megszegi.

Reklamációk intézése: A látogató, az olvasó panaszával a könyvtár igazgatójához
fordulhat jogorvoslatért.

FacebookSatartlapGoogle bookmarkTwitter

Ki van jelen

Oldalainkat 29 vendég és 0 tag böngészi

Számláló

768121
Ma
Tegnap
Ezen a héten
A múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
265
389
1771
764529
9043
9159
768121

Your IP: 35.172.216.157
2020-03-29 07:15:08

 

 

 

 

Sunday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár